കോവിഡ് 19 മൂലം 36-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ്  മാറ്റിവച്ചു

SEPTEMBER 18, 2020, 4:39 PM

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ ഗോവയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 36-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് മാറ്റിവച്ചു. ദേശീയ ഗെയിംസിനായി കായിക രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഗോവ സർക്കാരിന് 97.80 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യകായിക സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്‌സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ്  ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

vachakam
vachakam
vachakam

Get daily updates from vachakam.com

TRENDING NEWS
vachakam
RELATED NEWS