ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി 

NOVEMBER 24, 2020, 10:56 PM

വയനാട് : നിലമ്പൂരിൽ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി വയനാട് എം പി  രാഹുൽഗാന്ധി നൽകിയ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളാണ്   നശിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ്‌ നിലമ്പൂർ മുൻസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയ കിട്ടുകളാണ് പൂഴിത്തി വെച്ച് നശിപ്പിച്ചത്.

vachakam
vachakam
vachakam

Get daily updates from vachakam.com

TRENDING NEWS
vachakam
RELATED NEWS
vachakam