ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 പുറത്തിറങ്ങി: 5000 ഒഴിവുകൾ

SEPTEMBER 16, 2020, 9:02 AM

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിനിധി തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 28.02.2021. ഇപ്പോൾ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കാം.

എൽഐസി വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചേക്കാം.

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിനിധി തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 18 വയസും പരമാവധി 45 വയസുമാണ് പ്രായപരിധി. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ എസ്എസ്എൽസി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

vachakam
vachakam
vachakam

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം..

1. അപേക്ഷകർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://rojgar.mahaswayam.gov.in സന്ദർശിക്കുക

2. ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിനിധി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിർദ്ദേശം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

3. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്യുക

4. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആധാർ നമ്പർ / മെയിൽ ഐഡി നൽകുക

5. ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക

6. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ "സബ്മിറ്റ്" ബട്ടൺ അമർത്തുക

TRENDING NEWS
RELATED NEWS