ഒഡീഷയിലെ ശിശു വികസന,മിഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി തുക്കുനി സാഹിന് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിതികരിച്ചു

SEPTEMBER 13, 2020, 11:08 PM

ഒഡീഷയിലെ ശിശു വികസന, മിഷൻ ശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി തുക്കുനി സാഹിന് കൊറോന വൈറസ് സ്ഥിതികരിച്ചു.മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിതികരിച്ച ഒഡീഷയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് തുക്കുനി സാഹു .അരുൺകുമാർ സാഹു, സുശാന്തസിംഗ്, ജ്യോതി പ്രകാശ് പണിഗ്രഹി, പദ്മിനി ദിയാൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു നാലുപേർ.ഒ ഡീഷയിൽ 3996 പേർക്കാണ് പുതിയതായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒഡീഷ.

vachakam
vachakam
vachakam
TRENDING NEWS
RELATED NEWS